ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະແລະການຂັບຂີ່ ນວ

ສົ່ງຂໍ້ມູນທະບຽນລົດ ຂອງບໍລິສັດຂາຍລົດ ທີ່ຈະມາຂຶ້ນທະບຽນ ກັບທົ່ງປົ່ງເທົ່ານັ້ນ

ເຖິງ: ບໍລິສັດຂາຍລົດ ຖ້າຢາກໄດ້ ໂປຣແກຣມປ້ອນຂໍມູນ ຕິດຕໍ່ໄດ້

ສ່ວນບໍລິສັດທີ່ຈະສົ່ງຂໍມູນເຕັກນິກລົດໄປໃຫ້ກົມຂົນສົ່ງໃຫ້ໄປ ກົດທີ່ DOT ຂ້າງເທິງ ປຸ່ມສີມ່ວງ

ຕິດຕໍ່ສົ່ງຂໍ້ມູນພາຫະນະ ທາງ ອອນໄລນ໌ 98002107 ,28245580,kritsana2015@yandex.com . line id: ativlk

ຊື່ ຫຼື ລະຫັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ຊື່ອົງກອນ/ຜູ້ໃຊ້:
ລະຫັດຜ່ານ:
5 + 7 = ?