ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະແລະການຂັບຂີ່ ນວ

ສົ່ງຂໍ້ມູນທະບຽນລົດ ຂອງບໍລິສັດຂາຍລົດ ທີ່ຈະມາຂຶ້ນທະບຽນ ກັບທົ່ງປົ່ງເທົ່ານັ້ນ

ຕິດຕໍ່ສົ່ງຂໍ້ມູນພາຫະນະ ທາງ ອອນໄລນ໌ 98002107 ,28245580,Email: kritsana2015@yandex.com . line id: ativlk

ຊື່ ຫຼື ລະຫັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ຊື່ອົງກອນ/ຜູ້ໃຊ້:
ລະຫັດຜ່ານ:
9 + 9 = ?